Hubněte zdravě a s chutí
Hubněte zdravě a s chutí
Bonbon boutique
Sladké pokušení
Dle značek

Nestačí sledovat absolutní množství cukru v naší potravě, ale také zdroje, s nimiž jednoduché „cukry“ do naší potravy přicházejí. Pokud jsou „kryty“ vlákninou, jako je tomu v ovoci, hladina glykémie se mění podstatně pomaleji, než přicházejí-li cukry jako nálož samostatně, jako tomu je u četných sladidel a sirupů, dostupných na českém trhu.

Obezitologové a pediatři se na nedávném setkání na téma Dětská obezita shodli, že prvních 1000 dní vývoje člověka je zásadních pro to, jaké naše geny se dají do pohybu a které zůstanou neprojevené.

Existuje závislost na sladkém? A jak vlastně vzniká? Konzumace glukózy v mozku vede k vyloučení dopaminu, zodpovědného za vznik závislostí a také upraví hladinu serotoninu, což vede k pocitu spokojenosti. Záleží na absolutní dávce glukózy, kterou mozek obdrží, ale také na rychlosti, s níž se toto množství do mozku dostane i na našem psychickém a fyzickém zatížení. Čím vyšší jsou, vinou fyzické lenosti a mlsání, výkyvy hladin glukózy v mozku, tím větší je pravděpodobnost vzniku závislosti na cukru v potravě a sladkém obecně.

Chcete si dát zdravou svačinku, která vám perfektně dobije baterky?

Sušené ovoce a semínka si získaly srdce dospělých i dětí.

Bez čaje si jen málokdo umí představit svůj každodenní život.